Gtr-Cơ khí (1)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1

  • Gt0000000002.pdf.jpg
  • Book


  • Authors : Lương Ngọc Lợi (2008)

  • Giới thiệu lý thuyết cơ bản về cơ học chất lỏng và chất khí ứng dụng trong các ngành kỹ thuật. Tính chất cơ bản chất lỏng, chất khí ,tĩnh học, động học, động lực học chất lỏng và một số chuyên đề ứng dụng.