Gtr-Điện (3)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3

 • E00000000026.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Trịnh Hoàng Minh, Nguyễn Minh Hiệu (2021)

 • Giới thiệu về hệ đa tác tử; Lý thuyết đồ thị; Hệ đồng thuận và một số ứng dụng của hệ đa tác tử...

 • Gt0000000007.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Hoàng Minh Sơn (2006)

 • Trình bày các vấn đề về mạng truyền thông công nghiệp, cơ sở kỹ thuật, các thành phần hệ thống mạng, các hệ thống bus tiêu biểu và một số vấn đề trong tích hợp hệ thống.

 • Gt0000000008.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nguyễn Doãn Phước (2005)

 • giới thiệu một vài phương pháp về nhận dạng hệ thống. Phương hướng chọn lựa từ mô hình không tham số với công cụ phân tích phổ tín hiệu làm nền cho công việc nhận dạng tham số mô hình liên tục tuyến tính và mô hình rời rạc tuyến tính...