NXB-Nhiệt lạnh (7)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7

 • E00000000290.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Đức Quang (2021)

 • Cung cấp các kiến thức phục vụ thực tiễn và nghiên cứu về các phương pháp và nguyên lý tăng cường truyền nhiệt nhằm nâng cao hiệu quả trao đổi nhiệt trong các thiết bị nhiệt lạnh như: làm cánh, xử lý bề mặt truyền nhiệt, tạo dòng xoáy, sử dụng chất phụ gia, v.v.. Các tiêu chuẩn và phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả tăng cường truyền nhiệt đối với dòng một pha và hai pha. Ngoài ra,...

 • E00000000100.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Hữu Tùng (-)

 • Cuốn sách này được thực hiện nhằm mục đích cập nhật các phương pháp kĩ thuật ứng dụng nhằm giải quyết các bài toán về truyền nhiệt trong thiết kế thiết bị và mô hình hóa các quá trình. Trọng tâm của cuốn sách được tập trung vào nhiệm vụ thiết kế các thiết bị truyền nhiệt cũng như phân tích và đánh giá hiệu quả của các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Bên cạnh đó, các nguyên lí cơ&#x...

 • E00000000016.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Phạm, Văn Tùy (2023)

 • Gồm 7 chương: mở đầu; phương pháp năng lượng nghiên cứu các quá trình nhiệt - lạnh; exergy – lý thuyết và sự phát triển; phương pháp exergy nghiên cứu các quá trình nhiệt – lạnh; phương pháp năng lượng - exergy nghiên cứu các thiết bị và hệ thống lạnh; phương pháp năng lượng – exergy nghiên cứu các thiết bị và hệ thống năng lượng nhiệt; tự động hóa tính toán và quản lý vận hành các hệ thống...

 • E00000000103.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Hữu Tùng (2023)

 • Cuốn sách này được thực hiện nhằm mục đích cập nhật các phương pháp kĩ thuật ứng dụng nhằm giải quyết các bài toán về truyền nhiệt trong thiết kế thiết bị và mô hình hóa các quá trình. Trọng tâm của cuốn sách được tập trung vào nhiệm vụ thiết kế các thiết bị truyền nhiệt cũng như phân tích và đánh giá hiệu quả của các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Bên cạnh đó, các nguyên lí cơ&#x...

 • E00000000102.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Hữu Tùng (2023)

 • Cuốn sách này được thực hiện nhằm mục đích cập nhật các phương pháp kĩ thuật ứng dụng nhằm giải quyết các bài toán về truyền nhiệt trong thiết kế thiết bị và mô hình hóa các quá trình. Trọng tâm của cuốn sách được tập trung vào nhiệm vụ thiết kế các thiết bị truyền nhiệt cũng như phân tích và đánh giá hiệu quả của các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Bên cạnh đó, các nguyên lí cơ&#x...

 • E00000000101.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Hữu Tùng (2023)

 • Cuốn sách này được thực hiện nhằm mục đích cập nhật các phương pháp kĩ thuật ứng dụng nhằm giải quyết các bài toán về truyền nhiệt trong thiết kế thiết bị và mô hình hóa các quá trình. Trọng tâm của cuốn sách được tập trung vào nhiệm vụ thiết kế các thiết bị truyền nhiệt cũng như phân tích và đánh giá hiệu quả của các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Bên cạnh đó, các nguyên lí cơ&#x...