NXB-Sinh học - Thực phẩm (39)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39

 • E00000000334.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Lê, Ngọc Tú (2015)

 • Giới thiệu hệ thống keo của các thực phẩm, tầm quan trọng của các liên kết yếu trong việc hình thành các cấu trúc của các sản phẩm thực phẩm, tính chất chức năng công nghệ của một số hợp phần hóa học quan trọng trong các thực phẩm, phương pháp tạo cấu trúc cho các sản phẩm thực phẩm và một số phương pháp đo cấu trúc cho các sản phẩm thực phẩm.

 • E00000000324.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Khuất, Hữu Thanh (2015)

 • Cung cấp kiến thức cơ bản về một số cơ chế điều hòa biểu hiện gen ở các nhóm sinh vật chủ yếu, ứng dụng điều hòa biểu hiện gen trong nghiên cứu và thực tiễn.

 • E00000000286.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : La, Văn Bình (2007)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất một số loại phân bón vô cơ và các sản phẩm phụ, giới thiệu sơ đồ công nghệ sản xuất một số loại phân bón vô cơ.

 • E00000000283.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Trần, Thị Thúy (-)

 • Trình bày chủ yếu về cách sử dụng hóa chất thiết bị trong hóa phân tích, xử lý các số liệu thực nghiệm, xác định nồng độ một số dung dịch, phương pháp iot, và phân tích khối lượng.

 • E00000000281.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Trần, Minh Hoàng (-)

 • Giới thiệu chủ yếu về mạ điện kẽm từ công nghệ truyền thống đến những công nghệ mới nhất hiện đang ứng dụng trong nước và trên thế giới. Các nội dung về hoàn thiện lớp mạ kẽm, về kiểm tra phân tích dung dịch, về các hình thức mạ kẽm đặc biệt.

 • E00000000280.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Trần, Minh Hoàng (-)

 • Cung cấp những bài phân tích hoá học về các loại dung dịch thường gặp trong một xưởng mạ điện như: dung dịch mạ kẽm, dung dịch mạ cadimi, mạ đồng, mạ kền, mạ thiếc, mạ từ floborat và dung dịch mạ từ các kim loại quý...

 • E00000000279.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Trần, Minh Hoàng (2013)

 • Giới thiệu về mạ crom, lý thuyết điện kết của crom, dung dịch mạ crom, cấu tạo và tính chất lớp mạ crom, công nghệ mạ crom trang sức và bảo vệ, công nghệ crom cứng...

 • E00000000278.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Đỗ, Bình (2011)

 • Trình bày những cơ sở hoá lý của quá trình sản xuất, các sơ đồ kỹ thuật, các thiết bị thường dùng và một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong công nghiệp sản xuất Axit Sunfuric hiện nay, chủ yếu trong các nhà máy sản xuất theo phương pháp tiếp xúc.

 • E00000000136.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Minh Hệ; Nguyễn, Ngọc Hoàng; Nguyễn, Đức Trung (2017)

 • Giáo trình cung cấp các kiến thức về các hệ thống điều khiển hiện đại nhằm hiện thực hóa các hệ thống điều khiển quá trình công nghệ trong công nghiệp sản xuất các chế phẩm sinh học và công nghệ chế biến thực phẩm. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các học viên cao học, các kỹ sư cũng như kỹ thuật viên làm việc trong các lĩnh vực liên quan trong nhà máy hóa chất – lọc ...

 • E00000000133.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Đức Trung; Nguyễn, Minh Hệ; Phan, Minh Thụy (-)

 • Cuốn giáo trình này được trình bày với hai nội dung chính: kỹ thuật điều khiển tự động và kỹ thuật đo lường các thông số công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo dựng những kiến thức cơ bản cho sinh viên, cao học viên cũng như các đối tượng bạn đọc khác nhau bước đầu tiếp cận việc tự động hóa quá trình công nghệ sinh học – thực phẩm.

 • E00000000132.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Đức Trung; Nguyễn, Minh Hệ; Nguyễn, Ngọc Hoàng (-)

 • Giáo trình được thiết kế với hai nội dung chính: ứng dụng tin học trong tính toán thiết kế và ứng dụng tin học trong sản xuất; nhằm mục đích tạo dựng những kiến thức cơ bản cho sinh viên, cao học viên cũng như các đối tượng bạn đọc khác nhau bước đầu tiếp cận việc ứng dụng tin học trong tính toán – thiết kế, mô phỏng, tối ưu hệ thống, quá trình công nghệ sinh học – thực phẩm cũng&...

 • E00000000099.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Hữu, Tùng (2023)

 • Tập 2 “Tính toán và Thiết kế” trình bày các phương pháp mới nhất, có độ tin cậy cao nhất (ở thời điểm hiện tại) dùng để tính toán và thiết kế các hệ thống thiết bị tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Đây là những kiến thức rất cần thiết và hữu ích trong tính toán, thiết kế và vận hành các quá trình và thiết bị tách các hỗn hợp nhiều cấu tử (ví dụ: các quá trình và thiết bị lọc dầ...

 • E00000000098.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Hữu, Tùng (2023)

 • Tập 2 “Tính toán và Thiết kế” trình bày các phương pháp mới nhất, có độ tin cậy cao nhất (ở thời điểm hiện tại) dùng để tính toán và thiết kế các hệ thống thiết bị tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Đây là những kiến thức rất cần thiết và hữu ích trong tính toán, thiết kế và vận hành các quá trình và thiết bị tách các hỗn hợp nhiều cấu tử (ví dụ: các quá trình và thiết bị lọc dầ...

 • E00000000097.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Hữu, Tùng (2023)

 • Tập 2 “Tính toán và Thiết kế” trình bày các phương pháp mới nhất, có độ tin cậy cao nhất (ở thời điểm hiện tại) dùng để tính toán và thiết kế các hệ thống thiết bị tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Đây là những kiến thức rất cần thiết và hữu ích trong tính toán, thiết kế và vận hành các quá trình và thiết bị tách các hỗn hợp nhiều cấu tử (ví dụ: các quá trình và thiết bị lọc dầ...

 • E00000000096.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Hữu, Tùng (2023)

 • Tập 1 “Các nguyên lý và Ứng dụng” trình bày các cơ sở lý thuyết của các quá trình tách hỗn hợp nhiều cấu tử và các ứng dụng của kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử trong công nghiệp hóa chất, dầu khí và các ngành liên quan.Các nội dung được trình bày trong tập này có thể được sử dụng làm cơ sở để tiến hành mô phỏng các quá trình và thiết bị của công nghiệp hóa chất nhằm mục&#x...