NXB-Sư phạm kỹ thuật (3)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3

 • E00000000014.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Thạc, Bình Cường (2023)

 • Sách cung cấp các nội dung: Cơ sở của văn phong học thuật (academic writing), các yếu tố cơ bản của kỹ năng viết. Tổ chức và phát triển một đoạn văn theo cấu trúc chặt chẽ, học thuật tiêu biểu. Rèn luyện phong cách: tính trong sáng và duyên trình bày. Các kỹ thuật viết các dạng văn bản: Thư từ giao dịch và CV, tóm tắt, khảo sát, tiểu luận và phê bình, bài báo nghiên cứu, luận văn. Phươ...

 • E00000000154.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Trần Khánh, Đức (2017)

 • Cuốn sách giới thiệu, phân tích, đánh giá tổng quan xu hướng và kinh nghiệm quốc tế về đánh giá kết quả học tập dựa trên năng lực, đặc biệt là các kỳ thi SAT của Hoa Kỳ, kỳ thi đánh giá quốc tế PISA mà Việt Nam đã tham gia trong nhiều năm qua.

 • E00000000153.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Trần Khánh, Đức (2017)

 • Giáo trình được biên soạn với sự chú trọng đặc biệt tới sự hình thành khung logic và các lập luận, phân tích các cách tiếp cận trong nghiên cứu lịch sử giáo dục nghề nghiệp; soi chiếu các diễn tiến, các xu hướng, các quy luật và các mối quan hệ cơ bản của quá trình phát triển lịch sử giáo dục nghề nghiệp trong các bối cảnh chính trị, kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ và văn&#...