Gtr-Toán tin (1)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1

  • E00000000023.pdf.jpg
  • Book


  • Authors : Beck, Amir (2014)

  • Trình bày các nội dung về: Khái niệm "độ lồi ẩn" được thảo luận và minh họa trong bối cảnh của vấn đề phụ vùng tin cậy, Hộp công cụ MATLAB CVX được khám phá và sử dụng; Ánh xạ gradient và các tính chất của nó được nghiên cứu và sử dụng trong phân tích phương pháp chiếu gradient; Các điều kiện tối ưu cần thiết của bậc thứ hai được xử lý bằng cách sử dụng hướng đi xuống c...