NXB-Toán tin (23)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23

 • E00000000170.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Văn, Nghị; Nguyễn Cảnh, Lương (2017)

 • Nội dung sách bao gồm 8 chương, mỗi chương có ba phần: Phần thứ nhất tóm tắt lý thuyết cơ bản. Phần thứ 2 là các ví dụ được chọn lọc công phu và đa dạng, được tính cụ thể để minh họa, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lý thuyết cũng như áp dụng hiệu quả vào việc giải các bài tập khác. Sang đến phần 3 là các bài tập (hướng dẫn cách giải hoặc đáp số được trình bày vào phần...

 • E00000000231.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Văn, Khang (2023)

 • Trình bày một số kiến thức cơ bản về phép tính ma trận, phép tính vecto và phép tính tenxơ; động học một vật rắn chuyển động trong không gian; động học hệ nhiều vật; các vấn đề cơ bản của động lực học một vật rắn chuyển động trong không gian; một số nguyên lý cơ học và các phương trình vi phân chuyển động của hệ nhiều vật; một số phương pháp số giải các phương trình chuyển động của...

 • E00000000228.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyen Van, Ho (2023)

 • This book provides essential knowledge in theory as well as in common practice and can be used as course in probability and statistics of junior, senior or graduate levels for students in careers in engineering and in all scientific disciplines. The exposition in the book should be accessible to those students who have been equipped with differentials and integrals in Calculus 1 and Calculus 2.

 • E00000000227.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Văn, Hộ (2023)

 • Calculus, as a mathematical subject, plays an extremely interesting and important in engineering as well as in science, because it brings to all people working in these fields not just only the intellectual beauty but also the key to discover the miracles of technological and scientific world. Calculus 2, the second part of Calculus, includes of basic operations on vector functions: limit, differentiation, and variety of integrals as&#x...

 • E00000000226.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Văn, Hộ (2023)

 • Calculus, as a mathematical subject, plays an extremely interesting and important role in engineering as well as in science, because it brings to all people working in these fields not just only the intellectual beauty but also the key to discover the miracles of technological and scientific world. Calculus 1, the first part of Calculus, includes of basic operations on functions: limit, differentiation and integration.

 • E00000000225.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Đức, Nghĩa (2023)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản, thuật toán đệ quy. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản, cây. Các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. Đồ thị và các thuật toán đồ thị. Nội dung cuốn sách bao gồm bảy chương. Quyển 2 bao gồm các chương: CHƯƠNG 5. CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP CHƯƠNG 6. TÌM KIẾM CHƯƠNG 7. ĐỒ THỊ VÀ CÁC THUẬT TOÁN ĐỒ THỊ

 • E00000000224.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Đức, Nghĩa (2023)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản, thuật toán đệ quy. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản, cây. Các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. Đồ thị và các thuật toán đồ thị. Nội dung cuốn sách bao gồm bảy chương. Quyển 1 bao gồm các chương: CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG 2. THUẬT TOÁN ĐỆ QUY CHƯƠNG 3. CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU CƠ BẢN CHƯƠNG 4. CÂY

 • E00000000223.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Đức, Nghĩa (2023)

 • Quyển 2 bao gồm các chương: CHƯƠNG 5. TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN CHƯƠNG 6. BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BAN ĐẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG CHƯƠNG 7. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỰC TIỂU HÓA KHÔNG RÀNG BUỘC CHƯƠNG 8. QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

 • E00000000222.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Đức, Nghĩa (2023)

 • Cung cấp những kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc thực hiện các thuật toán tính toán số trên máy tính để giải các bài toán ứng dụng của khoa học kỹ thuật trong thực tế như nhập môn Matlab, hệ phương trình tuyến tính, đường cong khớp...

 • E00000000220.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Bùi Minh, Trí (2023)

 • Giới thiệu về xác suất; các đặc trưng số cảu biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên nhiều chiều; khái niệm cơ bản về quy hoạch thực nghiệm, phương pháp bình phương cực tiểu, quy hoạch trực giao, thực nghiệm và một số bài toán thực tế.

 • E00000000219.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Bùi Minh, Trí (2023)

 • Sử dụng các phương pháp tối ưu và các mô hình kinh tế khi xây dựng lời giải về kế hoạch hoá và điều khiển là hướng quan trọng của sự hoàn thiện các hệ thống điều khiển. Nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động về áp dụng các phương pháp tối ưu và các mô hình toán kinh tế vào thực tiễn, cung cấp tài liệu giảng dạy và nghiên cứu đối với các cán bộ và tài liệu học tập cho đông đảo&...

 • E00000000303.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn, Thị Bạch Kim (2021)

 • Một số khái niệm về kết quả cơ bản từ giải tích lồi. Các bài toán tối ưu, quy hoạch tuyến tính, toán vận tải, quy hoạch nguyên và quy hoạch phi tuyến.

 • E00000000038.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Tô, Văn Ban (2023)

 • Giới thiệu về hàm nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường- tích phân mặt và phương trình vi phân.

 • E00000000037.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Tô, Văn Ban (2023)

 • Trình bày về giới hạn và liên tục của hàm số, các kết quả về đạo hàm, vi phân cấp một, cấp cao, công thức Taylor, các ứng dụng của đạo hàm, phép tính tích phân: tích phân bất định, tích phân xác định và các kết quả của lý thuyết chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa...

 • E00000000171.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Dương Quốc, Việt; Nguyễn Cảnh, Lương (2023)

 • Cuốn sách gồm 5 chương: Chương I trình bày về tập hợp, quan hệ và ánh xạ; Chương II trình bày phép toán và sơ lược các cấu trúc nhóm, vành, trường, xây dựng trường số phức và mở đầu lý thuyết không gian vectơ; Chương III tập trung vào các vấn đề về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Chương IV đề cập đến ma trận của một hệ vectơ và ma trận chuyển cơ sở trong không gian...

 • E00000000259.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Tống, Đình Quỳ (2012)

 • Trình bày sự kiện ngẫu nhiên và các phép tính xác suất; biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; biến ngẫu nhiên nhiều chiều; mẫu thống kê và ước lượng tham số; kiểm định giả thiết thống kê (test). Hồi quy và giới thiệu một số bài giải mẫu và các bài luyện tập.

 • E00000000258.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Tống, Đình Quỳ (2014)

 • Trình bày những khái niệm, công thức, sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất; Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; Biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu thống kê và ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết; Phân tích hồi quy.

 • E00000000245.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Đoàn, Đức Nhuận (2022)

 • Giới thiệu cái mới về giai thừa, lũy thừa; định luật giai thừa, lũy thừa; số học pitago chứng minh định lý lớn của Fecma,…

 • E00000000120.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Dang, Van Khai (2020)

 • Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, dùng cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Toán. Nội dung sách trình bày về phương pháp mở rộng hệ thống Cauchy - Riemann trong một số chiều không gian. Phương pháp này, một mặt hợp nhất các phương pháp mở rộng khác nhau cho đến nay của hệ thống C-R thành một lược đồ chung, mặt khác, cũng tạo ra các kết quả tổng quát mới.