Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng kết cấu tàu
Authors: Phạm Thị Thanh Hương
Keywords: Kết cấu tàu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về hình thức kết cấu cơ bản của tàu nói riêng và công trình nổi nói chung.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2043
Appears in Collections:Bg-Cơ Khí
ABSTRACTS VIEWS

441

VIEWS & DOWNLOAD

216

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000004.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.