Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng thiết kế tàu thuỷ
Authors: Lê Thị Thái
Keywords: Tàu thuỷ; Thiết kế
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2044
Appears in Collections:Bg-Cơ Khí
ABSTRACTS VIEWS

240

VIEWS & DOWNLOAD

241

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000003.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.