Thông tin tài liệu


Title: OFDM và ứng dụng trong Wimax
Authors: Nguyễn Tiến Dũng
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ Wimax. Kỹ thuật điều chế OFDM. Kỹ thuật OFDM trong Wimax. Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2051
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

21

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254342.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254342-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 133,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.