Thông tin tài liệu


Title: Dự báo nhu cầu điện năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2010 bằng phương pháp đa hồi quy
Authors: Sangthone, Simavong
Advisor: Nguyễn, Lân Tráng
Keywords: Điện năng; Lào
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết dự báo nhu cầu điện năng. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Phương pháp đa hồi quy và phần mềm Simple_E. Sự phát triển kinh tế và tình hình sử dụng điện năng nước CHDCND Lào.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20565
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271113.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271113-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 147,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.