Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hoạt động kiểm soát các dòng thải chứa dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCPs) thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Authors: Phan Thanh Hải
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Xử lí nước thải; Thái Nguyên; Dòng thải chứa dược phẩm; Sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCPs)
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân (PPCPs), nhiễm bẩn và kiểm soát dòng thải PPCPs trong nguồn nước; cơ sở lý thuyết và đối tượng nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20575
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327845.pdf
      Restricted Access
    • Size : 741,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.