Thông tin tài liệu


Title: Applying deep learning techniques for the localization and classification of digestive tract lesions = Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong khoanh vùng và phân loại tổn thương đường tiêu hóa
Other Titles: Ứng dụng kỹ thuật học sâu trong khoanh vùng và phân loại tổn thương đường tiêu hóa
Authors: Phan Ngoc Lan
Advisor: Dinh Viet Sang
Keywords: Mạng thần kinh; Kỹ thuật học sâu
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về học máy, mạng thần kinh nhân tạo; thử nghiệm; kết luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20579
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

215

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327841-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 81,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327841.pdf
    Restricted Access
  • Size : 998,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.