Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình cấp đông cá hồi Sapa Việt Nam
Authors: Lê Hoàng Trung
Advisor: Nguyễn Bá Chiến
Vũ Huy Khuê
Keywords: Cá hồi; Việt Nam; Cá hồi Sapa
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cá hồi; xác định thời gian cấp đông cá hồi; kết quả thực nghiệm; mô phỏng quá trình cấp đông cá hồi; kết luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20593
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327822-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327822.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.