Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng số chuyển động của vi hạt trong vi dòng chảy
Authors: Văn Đức Anh
Advisor: Phạm Văn Sáng
Keywords: Vi hạt; Vi dòng chảy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương pháp số, phương pháp biên nhúng, điều kiện biên, bộ giải IBFoam và thư viện IBlibs; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20606
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327813.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.