Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế switch sử dụng FPGA
Authors: Đặng Công Tiến
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về FPGA và các bước thiết kế với FPGA. Nền tảng NetFPGA. Xây dựng bộ chuyển mạch Openflow trên nền tảng NetFPGA. Kết quả tổng hợp và chạy mô phỏng chuyển mạch Openflow
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2062
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000254164.pdf
      Restricted Access
  • lu?n v?n
    • Size : 2,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.