Thông tin tài liệu


Title: Kiểm thử hiệu năng và thử nghiệm trên các ứng dụng triển khai cho doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Khánh Duy
Advisor: Huỳnh, Quyết Thắng
Keywords: Doanh nghiệp; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Kiểm thử phần mềm, kiểm thử hiệu năng phần mềm, mô hình kiểm thử cho dự án SAP. Quy trình kiểm thử hiệu năng trên SAP, áp dụng quy trình kiểm thử hiệu năng SAP bằng HP loadrunner, theo dõi và giám sát quá trình kiểm thử hiệu năng. Áp dụng thử nghiệm phương pháp kiểm thử hiệu năng trên các ứng dụng tại công ty vicostone.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20620
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

176

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295081.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295081-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 205,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.