Thông tin tài liệu


Title: Lý thuyết quản trị công nghệ thông tin và ứng dụng vào xây dựng "một cửa" tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Hồng Tâm
Advisor: Huỳnh, Quyết Thắng
Keywords: Công nghệ thông; Quản trị
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết quản trị công nghệ thông tin (CNTT) và chính phủ điện tử. Đánh giá hiện trạng, xây dựng mô hình ứng dụng CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội. Triển khai ứng dụng và thí điểm đánh giá kết quả đạt được
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20640
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

183

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295092.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295092.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 154,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.