Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích synchrosqueezed wavelet transform để nhận dạng nguyên nhân gây rung của hộp số nhiều cấp
Authors: Bùi, Huy Kiên
Advisor: Nguyễn, Phong Điền
Keywords: Hộp số; Dao động cơ học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở phân tích wavelet tín hiệu số. Phép biến đổi wavelet nét đồng bộ suy rộng. Các kết quả phân tích dao động của hộp số bánh răng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20778
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295287.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295287-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 100,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.