Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống kiểm soát đầu sách trong thư viện dùng công nghệ RFID
Authors: Phạm, Thành Đồng
Advisor: Phạm, Văn Bình
Keywords: Thư viện; Kiểm soát
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan công nghệ RFID. Hệ thống quản lý sách trong thư viện trên thế giới. Xây dựng hệ thống RFID quản lý sách trong phòng đọc tại trường trung cấp nghề miền tây Nghệ An.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20850
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

182

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295489.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295489-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 97,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.