Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng vết nứt của bánh răng bằng phương pháp đo dao động và phép biến đổi Uwavelet rời rạc
Authors: Hà , Trung Kiên
Advisor: Nguyễn , Phong Điền
Keywords: Bánh răng; Vết nứt
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở phép biến đổi wavelet rời rạc. Mạng nơron. Phát hiện vết nứt bánh răng nhờ wavelet neural networks
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật 
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20941
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295637.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295637-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 143,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.