Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá mô hình QA/QC của phòng Đảm bảo chất lượng tại Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài và đề xuất cải tiến
Authors: Vũ Thị Hồng Hạnh
Advisor: Cung Thị Tố Quỳnh
Keywords: Quản lí chất lượng; Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài; QA/QC
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về QA/QC trong quản lý chất lượng, thực trạng an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất suất ăn công nghiệp, giới thiệu về Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài và phòng Đảm bảo chất lượng; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20983
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

65

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327906-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327906.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.