Thông tin tài liệu


Title: Efficient neural speech synthesis = Cải tiến tổng hợp tiếng nói sử dụng học sâu
Other Titles: Cải tiến tổng hợp tiếng nói sử dụng học sâu
Authors: Lâm Xuân Thư
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Tiếng nói; Học sâu; Học máy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về học máy, học sâu, chuyển đổi số; thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20989
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

187

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327914-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 124,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327914.pdf
    Restricted Access
  • Size : 955,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.