Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của plasma hoạt hóa đến kết quả của quá trình xử lý chậm cháy cho vải polyester dệt thoi đã nhuộm
Authors: Nguyễn Thế Bách
Advisor: Ngô Hà Thanh
Keywords: Vải may mặc; Vải polyester (PET); Xử lí chậm cháy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về polyester, xử lí chậm cháy cho vải polyester (PET), plasma; mục tiêu, đối tượng, nội dung và phương pháp; kết quả và bàn luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/20996
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327865-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327865.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.