Thông tin tài liệu


Title: Kết nối và truyền dữ liệu từ mạch đo thông số sinh tồn đến bệnh án điện tử
Authors: Đào Tiến Đạt
Advisor: Nguyễn Thu Vân
Keywords: Bệnh án điện tử; Mạch đo thông số sinh tồn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các thông số sinh tồn của con người, bệnh án điện tử, phương pháp đo các thông số sinh tồn; thiết kế và chế tạo mạch đo thông số sinh tồn; phần mềm bệnh án điện tử; kết quả thiết kế và chạy thử nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21004
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327877.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.