Thông tin tài liệu


Title: Xử lí hình ảnh siêu âm tim 3D
Authors: Lê Nam Long
Advisor: Nguyễn Thu Vân
Keywords: Siêu âm; Siêu âm tim 3D
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật siêu âm và ảnh siêu âm; hình ảnh siêu âm tim và phân suất tống máu từ ảnh siêu âm tim; xử lí hình ảnh siêu âm tim tính phân suất tống máu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21005
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327878-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327878.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.