Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế độ công nghệ tháp chưng luyện gián đoạn chân không để tinh chế tinh dầu hồi Lạng Sơn, Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thảo
Advisor: Đỗ Xuân Trường
Keywords: Tinh dầu; Lạng Sơn; Tinh dầu hồi; Phương pháp chưng luyện gián đoạn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tinh dầu hồi và tiềm năng thị trường tinh dầu hồi trên thế giới, nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến tinh dầu hồi, phương pháp chưng luyện gián đoạn; thực nghiệm tinh chế tinh dầu hồi; mô hình hóa quá trình chưng luyện gián đoạn tinh dầu hồi.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21026
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327881.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.