Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lựa chọn tác nhân tách hiệu quả cho quá trình chưng cất tăng cường để tách hỗn hợp đẳng phí bằng phương pháp mô phỏng
Authors: Tiên Thị Lượt
Advisor: Cao Thị Mai Duyên
Nguyễn Hữu Tùng
Keywords: Hỗn hợp đẳng phí; Chưng cất
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chưng cất tăng cường để tách các hỗn hợp khó tách, phương pháp mô phỏng trong nghiên cứu tách hỗn hợp đẳng phí; phương pháp nghiên cứu; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21048
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

192

Files in This Item:
Thumbnail
 • 324644-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 324644.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.