Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc trưng điện não sử dụng cho phát hiện bệnh tâm thần phân liệt
Authors: Lê Thành Chung
Advisor: Phạm Phúc Ngọc
Keywords: Điện não đồ; Bệnh tâm thần phân liệt
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bệnh tâm thần phân liệt; cơ sở lý thuyết điện não đồ và mối liên quan với bệnh tâm thần phân liệt; hệ thống phát hiện tâm thần phân liệt dựa trên điện não đồ; kết quả nghiên cứu từ bộ dữ liệu EEG in Schizophrenia.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21066
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327574-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 91,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327574.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.