Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp tăng cường chất lượng ảnh chụp X quang vú
Authors: Hoàng Công Dũng
Advisor: Nguyễn Ngọc Văn
Keywords: X quang; Ảnh chụp X quang vú
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về giải phẫu sinh lý vú; phương pháp tiền xử lý và tăng cường chất lượng ảnh chụp X quang vú; chương trình phần mềm mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21071
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327568.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.