Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống tạo nước RO trong điều trị thận nhân tạo và tình hình triển khai ứng dụng tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa
Authors: Nguyễn Tiến Huynh
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Thận nhân tạo; Bệnh viện đa khoa Đống Đa; Hệ thống tạo nước RO
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống xử lý nước RO; chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống xử lý nước RO; tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng và dùng trong thận nhân tạo; nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý nước RO; phân tích ứng dụng hệ thống nước RO.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21073
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327555.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.