Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất phương án tính điểm quản lý bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội
Authors: Nguyễn Sơn Lâm
Advisor: Vương Hoàng Nam
Keywords: Thiết bị y tế; Sở Y tế Hà Nội
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về trang thiết bị trong khám chữa bệnh; lý thuyết và các yêu cầu quản lý bảo dưỡng trang thiết bị y tế; xây dựng phần mềm tính điểm bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị y tế.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21074
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327554-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 73,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327554.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.