Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống phát hiện bọt khí ứng dụng trong hút dẫn lưu màng phổi
Authors: Nguyễn Đoàn Khôi
Advisor: Nguyễn Phan Kiên
Keywords: Màng phổi; Hút dẫn lưu màng phổi
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hút dẫn lưu màng phổi; các phương pháp phát hiện bọt khí có thể áp dụng trong hệ thống hút dẫn lưu; thiết kế hệ thống; kết quả thu được.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21078
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

39

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327559-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327559.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.