Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển hệ thống định vị hướng búp sóng hỗn hợp cho hệ thống thông tin di động 5G
Authors: Phạm Thành Công
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Thông tin di động; Thông tin di động 5G
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin di động; hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 5; hệ thống định hướng búp sóng hỗn hợp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21080
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327561-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 105,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327561.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.