Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo nhiệt tự động không tiếp xúc tại các bệnh viện
Authors: Phạm Văn Dưỡng
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Cơ thể người; Đo nhiệt tự động không tiếp xúc
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thân nhiệt cơ thể người; các hệ thống giám sát nhiệt độ cơ thể trong giai đoạn phòng chống covid-19; thiết kế hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21081
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327562-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 86,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327562.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.