Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế máy đo huyết áp tự động tích hợp gửi và lưu dữ liệu lên smartphone
Authors: Dương Hồng Nguyên
Advisor: Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Máy đo huyết áp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bệnh tăng huyết áp hiện nay, các phương pháp đo huyết áp; thiết kế thiết bị đo huyết áp và ứng dụng kết nối; kết quả thử nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21082
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327564.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.