Thông tin tài liệu


Title: An improved unets architecture and its applications = Cải tiến kiến trúc U-nets và các ứng dụng
Other Titles: Cải tiến kiến trúc U-nets và các ứng dụng
Authors: Tran Quang Chung
Advisor: Dinh Viet Sang
Keywords: Mạng thần kinh; UNET; Học sâu
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khôi phục gương mặt, phân vùng ảnh polyp đại tràng; đề xuất biến thể của mô hình UNET cho bài toán khôi phục gương mặt.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21085
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

177

VIEWS & DOWNLOAD

252

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327790-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 34,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327790.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.