Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp thực hiện đồng bộ các hệ thống điều khiển tại lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Mạnh Hải
Advisor: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Lăng Hồ Chí Minh; Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bộ điều khiển số trực tiếp và hệ thống quản lý tòa nhà BMS. Nghiên cứu các bộ DDC thông dụng. Nghiên cứu các chuẩn truyền thông mở. Nghiên cứu giải pháp điều khiển các thiết bị kỹ thuật công trình lăng sử dụng DDC với chuẩn truyền thông Lonwork.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật Y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21146
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297605.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297605-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.