Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu loại trừ nhiễu và phân đoạn ảnh bằng phương pháp lọc khuếch tán phi tuyến
Authors: Nguyễn, Xuân Việt
Advisor: Nguyễn, Hữu Trung
Keywords: Ảnh; Khuếch tán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về biên ảnh, lọc nhiễu trong xử lý ảnh. Khôi phục và làm trơn ảnh bằng PDE. Các mô hình lọc khuếch tán. Phân đoạn ảnh sử dụng lọc khuếch tán.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21190
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297514.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297514-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 143,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.