Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá chất lượng chùm tia điện tử và ứng dụng trong điều trị ung thư dưới da
Authors: Phạm, Anh Tuấn
Advisor: Phan, Sỹ An
Keywords: Tia điện tử; Ứng dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nguyên lý máy gia tốc xạ trị ung thư. Cơ sở lý thuyết và phương pháp đánh giá chất lượng chùm điện tử trên máy gia tốc. Thực hiện đánh giá chất lượng chùm điện tử. Ứng dụng chùm điện tử trong điều trị ung thư dưới da.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật hạt nhân
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21192
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297250-tt.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 132,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297520.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 3,93 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.