Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp và thuật toán lấy mẫu nén cho hệ thống thông tin đa sóng mang
Authors: Bùi, Thị Phương Thảo
Advisor: Nguyễn, Hữu Trung
Keywords: Hệ thống thông tin; Thuật toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xử lý và khôi phục tín hiệu. Lý thuyết lấy mẫu nén và các ứng dụng. Hệ thống đa sóng mang và ứng dụng lấy mẫu nén trong hệ thống. Các mô hình thực nghiệm lý thuyết lấy mẫu nén.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21195
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297623-tt.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 85,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297623.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.