Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các thuật toán tìm đường bao phủ động cho robot di động trong nhà
Authors: Đặng, Thành Nam
Advisor: Ngô, Lam Trung
Keywords: Robot; Thuật toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu khái niệm robot dịch vụ, các ứng dụng của robot dịch vụ, tìm đường bao phủ là gì?. Nêu phương pháp giải quyết bài toán bao phủ. Lý thuyết và cải tiến thuật toán CCD. Cài đặt và thử nghiệm thuật toán CCD.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21269
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310317.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310317-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 128,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.