Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp bảo mật cho các doanh nghiệp khối ngân hàng
Authors: Nguyễn, Duy Khánh
Advisor: Nguyễn, Thị Việt Hương
Keywords: Bảo mật thông tin
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Công nghệ bảo mật : Cơ sở lý thuyết TCP/IP. Công nghệ tường lửa Firewwall. Công nghệ phát hiện tấn công IDS; Ứng dụng triển khai : Vấn đề bảo mật trong hệ thống mạng ngân hàng. Thiết kế triển khai giải pháp tổng thể cho toàn bộ hệ thống.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21342
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223962.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.