Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp xanh vật liệu sắt nano bằng dịch chiết lá vối ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Authors: Nguyễn Thị Lệ
Advisor: Đặng Trung Dũng
Lã Đức Dương
Keywords: Nước thải dệt nhuộm; Vật liệu nano; Tổng hợp xanh; Vật liệu sắt nano; Xử lí nước thải dệt nhuộm
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ngành dệt nhuộm, vật liệu sắt nano, phương pháp tổng hợp xanh trong tổng hợp vật liệu nano, tổng hợp xanh bằng dịch chiết từ lá vối; thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21358
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327939-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327939.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.