Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu trúc vật liệu MoO3 xốp cho sản xuất đồng vị phóng xạ 99Mo/99mTc
Authors: Quách Ngọc Mai
Advisor: Nguyễn Văn Thái
Keywords: Vật liệu; Đồng vị phóng xạ 99Mo/99mTc; Vật liệu MoO3 xốp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp sản xuất 99Mo/99mTc; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21364
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327942-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 96,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327942.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.