Thông tin tài liệu


Title: A study on improving speaker diarization system = Nghiên cứu phương pháp cải thiện chất lượng hệ thống ghi nhật ký người nói
Other Titles: Nghiên cứu phương pháp cải thiện chất lượng hệ thống ghi nhật ký người nói
Authors: Nguyen Tung Lam
Advisor: Tran Anh Xuan
Keywords: Nhận dạng tiếng nói; Nhật ký người nói
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống ghi nhật ký người nói; thử nghiệm; kết quả; kết luận và định hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21366
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327937-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 123,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327937.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.