Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật mô phỏng tín hiệu định vị vệ tinh hiệu năng cao
Authors: Phạm Quang Hiếu
Advisor: Nguyễn Đình Thuận
Keywords: Định vị vệ tinh; GNSS; Tín hiệu định vị vệ tinh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống định vị sử dụng vệ tinh GNSS, GPS, các hệ quy chiếu, quá trình xử lý tín hiệu của bộ thu; phát triển bộ mô phỏng GNSS; kịch bản thử nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21368
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327987.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.