Thông tin tài liệu


Title: Định dạng búp sóng lai trong hệ thống 5G đa bào phổ tần MM-Wave
Authors: Nguyễn Hoàng Bách
Advisor: Nguyễn Tiến Hòa
Keywords: Mạng di động; Định dạng búp sóng lai
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về giải pháp định dạng búp sóng lai cho hệ thống 5G MM-Wave; định dạng búp sóng miền tương tự; tiền mã hóa tại băng tần cơ sở; kết quả mô phỏng và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21374
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327981-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 290,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327981.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,52 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.