Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào bài toán nhận dạng lòng bàn tay người
Authors: Đào Văn Hậu
Advisor: Trần Thị Thảo
Keywords: Nhận dạng; Bài toán nhận dạng lòng bàn tay người
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhận dạng lòng bàn tay người; phương pháp xác định lòng bàn tay trực tiếp; phương pháp nhận diện lòng bàn tay sử dụng đặc trưng về hướng và độ lớn của đường vân; triển khai và kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21401
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

62

Files in This Item:
Thumbnail
 • 327950-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 327950.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.