Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế tối ưu cấu trúc tinh thể quang tạo nguồn supercontinum cho hệ thống chụp quang cắt lớp
Authors: Lê Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Hoàng Hải
Keywords: Tinh thể quang tử; Chụp quang cắt lớp; Sợi quang tinh thể
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tinh thể quang tử, sợi quang tinh thể, một số ứng dụng của sợi tinh thể quang; các phương pháp toán học để mô hình hóa sợi quang tinh thể; quá trình chế tạo sợi quang tinh thể; cấu trúc tối ưu tinh thể quang tạo nguồn tạo supercontinuum trong PCF cho hệ thống chụp quang cắt lớp; phân tích thiết kế và mô phỏng PCF ứng dụng cho OCT và SC.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21405
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 327962.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.