Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng điều khiển thích nghi hệ thiếu cơ cấu chấp hành cho xe tự hành ba bánh
Authors: Phạm Thị Hương Sen
Advisor: Vũ Thị Thúy Nga
Phan Xuân Minh
Keywords: Xe tự hành ba bánh; Bộ điều khiển
Issue Date: 2022
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thiếu cơ cấu chấp hành và xe tự hành; tổng hợp bộ điều khiển trượt tầng Backstepping chỉnh định mờ cấu trúc một mạch vòng; tổng hợp bộ điều khiển thích nghi dựa trên ước lượng nhiễu cấu trúc hai mạch vòng; tổng hợp bộ điều khiển thích nghi mờ loại 2 cấu trúc hai mạch vòng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/21407
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

147

VIEWS & DOWNLOAD

51

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332690-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 987,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332690.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.